Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2209/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΕΩΘ46907Θ-5Ν1

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2209/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2022 12:32:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΩΘ46907Θ-5Ν1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου