ΧΕ-1533 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 173/2022 – ΑΔΑ: 9Ε7Δ46907Θ-337

Θέμα: ΧΕ-1533 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 173/2022
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:12:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε7Δ46907Θ-337
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου