ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΈΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ – ΑΔΑ: 9ΧΛ846907Θ-07Π

Θέμα: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΈΛΗΞΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 14:29:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΛ846907Θ-07Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου