αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 9ΧΑΥ46907Θ-Η3Ρ

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2022 14:03:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΑΥ46907Θ-Η3Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου