βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ – ΑΔΑ: 9Α4446907Θ-Η6Ο

Θέμα: βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/09/2022 14:40:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α4446907Θ-Η6Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου