ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI – ΑΔΑ: 99ΝΧ46907Θ-272

Θέμα: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2022 12:05:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΝΧ46907Θ-272
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου