Π20Θ19-2022 – ΑΔΑ: 98ΤΟ46907Θ-7Τ2

Θέμα: Π20Θ19-2022
Ημερομηνία: 02/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 10:31:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 98ΤΟ46907Θ-7Τ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου