Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3007/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 97ΩΥ46907Θ-Θ1Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3007/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 14:28:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΩΥ46907Θ-Θ1Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου