ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΝΑΔ. 3 ΤΜΧ – ΑΔΑ: 97ΑΦ46907Θ-ΑΧΝ

Θέμα: ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΥΔΡΟΦΟΒΟΣ ΑΝΑΔ. 3 ΤΜΧ
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 15:00:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΑΦ46907Θ-ΑΧΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου