ΧΕ-1598 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 448/2022 – ΑΔΑ: 96ΛΝ46907Θ-Κ3Υ

Θέμα: ΧΕ-1598 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 448/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/12/2022 13:23:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΛΝ46907Θ-Κ3Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου