Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2755/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 91ΨΕ46907Θ-ΔΦΦ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2755/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2022 11:05:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΨΕ46907Θ-ΔΦΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου