ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ – ΑΔΑ: 90Θ246907Θ-Λ6Β

Θέμα: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 11:39:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90Θ246907Θ-Λ6Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου