Την ανάγκη για αποζημίωση των ημερήσιων μετακινήσεων του Κούκουρα Δημητρίου , ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ,για τους μήνες 7ο, 8ο και 9ο έτους 2022 – ΑΔΑ: 6Ζ1Ξ46907Θ-ΠΜΡ

Θέμα: Την ανάγκη για αποζημίωση των ημερήσιων μετακινήσεων του Κούκουρα Δημητρίου ,
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ,για τους μήνες 7ο, 8ο και 9ο έτους 2022
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2022 09:22:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ1Ξ46907Θ-ΠΜΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου