Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ από τη SANIMED – ΑΔΑ: 6Υ6Α46907Θ-ΜΓ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ από τη SANIMED
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 14:08:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Υ6Α46907Θ-ΜΓ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου