ΧΕ-1605 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 344/2022 – ΑΔΑ: 6Ξ3Ι46907Θ-56Ε

Θέμα: ΧΕ-1605 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 344/2022
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:20:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ3Ι46907Θ-56Ε
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου