Κατάθεση προσφοράς για την «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». – ΑΔΑ: 6Ξ2046907Θ-ΝΨ4

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ».
Ημερομηνία: 23/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/09/2022 09:46:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ2046907Θ-ΝΨ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου