ΧΕ-1567 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 811/2022 & ΧΕ 813/2022 – ΑΔΑ: 6ΒΘΡ46907Θ-20Ζ

Θέμα: ΧΕ-1567 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 811/2022 & ΧΕ 813/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2022 10:38:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘΡ46907Θ-20Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου