ΧΕ-1535 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 296/2022 – ΑΔΑ: 6ΒΙΜ46907Θ-ΖΧΦ

Θέμα: ΧΕ-1535 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 296/2022
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:13:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙΜ46907Θ-ΖΧΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου