Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2775/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6Β6Ρ46907Θ-6ΓΓ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2775/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 10:15:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β6Ρ46907Θ-6ΓΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου