Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2885/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΤΕΦ46907Θ-2ΙΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2885/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 13:50:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΕΦ46907Θ-2ΙΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου