ΧΕ-1635 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022 – ΑΔΑ: 6ΣΕΤ46907Θ-3ΕΣ

Θέμα: ΧΕ-1635 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1293/2022
Ημερομηνία: 29/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2022 14:15:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΕΤ46907Θ-3ΕΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου