Την ανάγκη έγκρισης εισηγησης για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ – ΑΔΑ: 6Σ4846907Θ-ΓΝΦ

Θέμα: Την ανάγκη έγκρισης εισηγησης για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Ημερομηνία: 12/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2022 10:54:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ4846907Θ-ΓΝΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου