ΧΕ-1558 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 653/2022 – ΑΔΑ: 6ΠΥ146907Θ-4ΥΝ

Θέμα: ΧΕ-1558 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 653/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2022 09:19:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΥ146907Θ-4ΥΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου