Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 19694/28-9-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΜΙΝΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ – ΑΔΑ: 6Π5446907Θ-ΑΗ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 19694/28-9-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΗ ΜΙΝΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΟΟΜΕΤΡΟ
Ημερομηνία: 27/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2022 14:33:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π5446907Θ-ΑΗ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου