Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2596/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΟΟΧ46907Θ-Ε6Β

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2596/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 14:57:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΟΧ46907Θ-Ε6Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου