Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2213/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΟΑ846907Θ-ΛΓ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2213/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:24:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΑ846907Θ-ΛΓ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου