ΧΕ-1505 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 792/2020 , ΧΕ 795/2020 & 1706//2020 – ΑΔΑ: 6Λ0Ν46907Θ-ΑΕΧ

Θέμα: ΧΕ-1505 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 792/2020 , ΧΕ 795/2020 & 1706//2020
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/10/2022 14:42:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ0Ν46907Θ-ΑΕΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου