Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2238 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΚΤΧ46907Θ-Ν71

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.2238 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 09:58:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΤΧ46907Θ-Ν71
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου