ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΑΔΑ: 6Κ1246907Θ-Κ06

Θέμα: ΔΙΧΤΥΩΤΑ ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 11:31:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ1246907Θ-Κ06
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου