ΧΕ-1508 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 754/2022 – ΑΔΑ: 6ΗΟ046907Θ-ΤΓΚ

Θέμα: ΧΕ-1508 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 754/2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:35:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΟ046907Θ-ΤΓΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου