ΧΕ-1552 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ -ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΙΧΟ46907Θ-ΟΟ1

Θέμα: ΧΕ-1552 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΣΕΤΩΝ -ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:15:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΧΟ46907Θ-ΟΟ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου