Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1618/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Η7546907Θ-ΑΨΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1618/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 30/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/09/2022 13:52:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η7546907Θ-ΑΨΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου