Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1618/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΦΕ046907Θ-Γ9Β

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1618/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 28/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 11:12:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΕ046907Θ-Γ9Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου