ΧΕ-1570 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 407/2022 , ΧΕ 675/2022 & ΧΕ 675/2022 – ΑΔΑ: 6Φ7Β46907Θ-ΛΧΓ

Θέμα: ΧΕ-1570 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 407/2022 , ΧΕ 675/2022 & ΧΕ 675/2022
Ημερομηνία: 20/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:09:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ7Β46907Θ-ΛΧΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου