Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3007/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΕΡΟ46907Θ-ΥΩΨ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3007/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 10:50:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΡΟ46907Θ-ΥΩΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου