ΧΕ-1526 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ POS ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΑΝΝ46907Θ-ΛΚ2

Θέμα: ΧΕ-1526 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΟΔΑ POS ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 08:30:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΝΝ46907Θ-ΛΚ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου