ΧΕ-1499 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΑΙΘ46907Θ-ΙΓΠ

Θέμα: ΧΕ-1499 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 13/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:35:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΙΘ46907Θ-ΙΓΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου