ΧΕ-1513 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6ΑΔ546907Θ-3ΝΩ

Θέμα: ΧΕ-1513 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 14/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 08:29:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΔ546907Θ-3ΝΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου