Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2895/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 6Α7Ζ46907Θ-Δ4Α

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2895/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 09:43:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α7Ζ46907Θ-Δ4Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου