ΧΕ-1564 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 664/2022 – ΑΔΑ: 69ΝΑ46907Θ-ΔΕΑ

Θέμα: ΧΕ-1564 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 664/2022
Ημερομηνία: 19/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/11/2022 08:04:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΝΑ46907Θ-ΔΕΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου