Την ανάγκη έγκρισης εισηγησης για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ – ΑΔΑ: 69ΗΜ46907Θ-6ΩΙ

Θέμα: Την ανάγκη έγκρισης εισηγησης για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
Ημερομηνία: 12/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2022 10:56:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΗΜ46907Θ-6ΩΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου