Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4-δεσμ.500φ. ΛΕΥΚΟ» – ΑΔΑ: 689046907Θ-Γ98

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια : «ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4-δεσμ.500φ. ΛΕΥΚΟ»
Ημερομηνία: 26/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2022 09:14:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 689046907Θ-Γ98
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου