Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2893/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΖΠ46907Θ-ΘΝΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2893/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 11:38:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΖΠ46907Θ-ΘΝΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου