Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 867/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 660Ω46907Θ-ΠΙ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 867/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 13:37:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 660Ω46907Θ-ΠΙ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου