ΧΕ-1531 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1363/2022 – ΑΔΑ: 65ΧΕ46907Θ-Λ03

Θέμα: ΧΕ-1531 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1363/2022
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/09/2022 12:09:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΧΕ46907Θ-Λ03
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου