ΧΕ-1491 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4000), Β 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 12116.08) – ΑΔΑ: 64ΣΒ46907Θ-Π9Θ

Θέμα: ΧΕ-1491 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4917/2021 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 , CLAW BACK A 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 4000), Β 2020 (ΥΠΟΛΟΙΠΟ 12116.08)
Ημερομηνία: 09/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2022 14:27:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΣΒ46907Θ-Π9Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου