ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ REAL TIME PCR TOY ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 63Υ646907Θ-ΞΨΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ REAL TIME PCR TOY ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 22/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 11:30:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Υ646907Θ-ΞΨΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου