Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1618/2022 πράξη. – ΑΔΑ: 60Μ046907Θ-ΑΚ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1618/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/09/2022 12:26:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Μ046907Θ-ΑΚ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου