ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: 60Λ746907Θ-ΔΑΧ

Θέμα: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 15/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/09/2022 12:22:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Λ746907Θ-ΔΑΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου