Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3011/2022 πράξης. – ΑΔΑ: 606Π46907Θ-Δ1Ξ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 3011/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 21/09/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2022 13:17:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 606Π46907Θ-Δ1Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου